שיעורים קבועים

יום שעה נושא מקום מעביר
א' - ו' 5:30 דף יומי בית הכנסת חגי גולדשמידט
א' - ה' 9:30-11:00 כולל בוקר לבעלי בתים אוהב ישראל  
א' - ה' 20:30 דף יומי אוהב ישראל צבי גרוס
א' - ה' 20:30 בית משרד קהילתי-ערב אוהב ישראל  
א'
(פעם בשבועיים)
21:00 שיעור נשים (יש להתעדכן) הרב בגנו
ד' 20:00 עין אי"ה - מס' שבת
בית הכנסת הרב בגנו
ו' 9:-9:30 שו"ת נידה וחושן משפט אוהב ישראל הרב סולומן