תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
רמב"ם - שמונה פרקים - סיום פרק ח' (ה' תשרי - 29/10/14) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - פרק ח' (ז תשרי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - (כג אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - כ אלול - 15/9/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - (ט"ז אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - פרק ו' (ט' אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ז אב - 3/8/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 9 (כה תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - כב תמוז - 20/7/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 8 (יח תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 7 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 6 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 5 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - יז סיוון - 15/6/14 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ג סיוון - 1/6/14 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 4 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 3 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 2 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 1 Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק רביעי (כ"ה אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק רביעי (י"ז אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק שלישי - רביעי (י' אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק ראשון (כ' אדר) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ט (כ"ט טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ב (כ"ב טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ח (ט"ו טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (י"ט טבת - 22.12) - עלי שור (6) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ה' טבת - 8.12) - עלי שור (5) - קניין העבודה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ב (ח טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ט (א טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ג (כ"ד כסלו) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (כב כסלו - 25.11) - עלי שור (4) - חברה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ק"פ (י' כסלו) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קע"א (כ"ו חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ז' כסלו - 10.11) - עלי שור (3) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (כ"ג חשוון - 27.10) - עלי שור (2) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ו (י"ט חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ט' חשוון - 13.10) - עלי שור - פתיחה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ב (י"ב חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה קמ"א (כ"ג אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה קל"ד (ט"ז אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה ק"ל (ט אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ח (ב אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ו (כה תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ה (יח תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו