זמני תפילה

לוח זמני התפילות לשבת פרשת תרומה תשע״ט


ערב שבת

17:03    הדלקת נרות
17:08    מנחה קטנה
17:51    ערבית


שבת

6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:11    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:00    מנחה גדולה
15:45    דף יומי
16:30    מנחה קטנה
17:58    צאת שבת / ערבית
18:45    לימוד הורים וילדים
שבת שלום